Vizualizace a analýza dat

vizualizace dat, analýza dat, detektory parkovacích míst, monitorovací systémy, facility management

Hlavní myšlenkou je mít jeden systém, který umí komunikovat a ovládat jiné zařízení. Spojte různé části vašeho systému řízení budov nebo výrobních procesů do jednoho funkčního celku. Vytváříme vizualizační prostředí pro dispečerské velíny přímo na míru dle požadavků zákazníka. Na základě sběru dat z našeho řídicího systému, který lze jednoduše aplikovat na vaše řešení lze vytvořit přehledný systém monitoringu pro řízení budov a facility management.

Vizualizace dat a monitorovací systémy

Spojením inteligentního řízení budov a vizualizace prostředí pro dispečerské velíny získává zákazník naprostý přehled o všech stavech a funkcích daných objektů či procesů. V návrhu monitorovacího systému se převážně opíráme o vlastní M2M vývoj.

Pro více informací volejte +420 774 414 710