Monitorovací a řídící systémy

Hlavní myšlenkou monitorovacích a řídících systémů je mít jeden systém, který umí komunikovat a ovládat jiné zařízení. Spojte různé části vašeho systému do jednoho funkčního celku. Řídicí systém je zobrazení a průběžný monitoring dat ze vzdálených zařízení řízení budov. Své uplatnění proto tyto systémy nacházejí na operátorských pracovištích a velínech. S jejich pomocí lze řídit požadovaný systém a předcházet všem nežádoucím jevům.

Řízení a monitoring budov

Monitorovací a řídicí systémy lze nejlépe použít pro regulaci vytápění, chlazení a vzduchotechniku. Nabízíme vývoj a výrobu řídících systémů pro automatizaci budov a systémy pro propojitelnost do sítí sběru dat bez územního omezení. Tvorba internetových nebo intranetových dispečerských systémů se sběrem dat a vizualizacemi přímo na míru daným požadavkům ovládání. Návrhy a řešení řídících systémů se opírá jak o vlastní vývoj řídících jednotek, tak o výměnu dat mezi různými řídícími systémy jiných výrobců.

Pro více informací volejte +420 774 414 710